Jak ewoluuje człowiek?

Antropologia w literalnym przesłaniu jest nauką o człowieku (gr. anthropos – człowiek). Takie rozumienie byłoby jednak nazbyt kolosalne. Ograniczona do nauk biologicznych antropologia sprawdza rodowód człowieka, jego rozwój osobniczy oraz rodowy, zróżnicowanie rasowe. Anali­zując przymiotniki człowieka w kontekście społecznym, kojarzy je z warunkami środowiskowymi, uj­muje w sposób przestrzenny oraz zważa czynnik czasu. Jest w ten sposób bliska geografii. Nasza idealna wiedza na temat pochodzenia człowieka nieustannie się wzbogaca, chociaż dalej dużo zagadnień pozostaje niewyjaśnionych. Niemniej jednak fakty odkrywane przez przedstawicieli rozmaitych dyscyplin naukowych zbliżają nas do właściwego odtworzenia tej drogi. Wiedzę na ten temat czerpiemy z badań paleontologicznych i archeologicznych. Znalezisk nie jest dużo i są w wielu przypadkach niekompletne, co powoduje, że ich interpretacje budzą znaczny. Gigantyczną pomo­cą sprzyjają obecnie badania biologii cząsteczkowej, w tym badania porównawcze sekwencji i nukleotydów DNA. Poziom podobieństwa DNA pozwala określić stopień pokrewień­stwa systemów, a nawet przybliżone miejsce oraz czas powstania. Warto wpaść również na witrynę internetową ezoteryka, w jakim miejscu rozwój człowieka jest zademonstrowany od duchowego aspektu. Różnicowanie się wczesnych hominidów i wyłanianie oryginalnych rodzajów było wynikiem zmian środowiskowych, które zachodziły w tym czasie na obszarze Afryki. Powoli zmieniał się jej klimat, poprzez co zmniejszały się obszary wilgotnych lasów równikowych. Coraz znacznie większą powierzchnię zajmowały sawanny porośnięte trawami oraz pojedynczymi drzewami. We wschodniej Afryce nasilająca się aktywność zjawisk tektonicznych doprowadziła do powsta­nia Wielkiego Rowu Afrykańskiego, inaczej przebiegającego od Morza Martwego poprzez Morze Czerwone i dalej przez Wschodnią Afrykę ryftu. Rozdzielił on populację wczesnych naczelnych zamieszkujących Afrykę. Po zachodniej kuli, tam gdzie pozostały wilgotne la­sy równikowe, kształtowały się gorylowate, po wschodniej natomiast, w warunkach bardziej su­chych, w jakim miejscu pojawiły się sawanny, rozbudowie uległ proces rozwoju linii hominidów.

Może to ci się też spodoba:

Dodaj komentarz