Kategorie środków przeciwpożarowych

Pożar jest gruntownie niekontrolowanym przez człowieka procesem, który ma okazję wystąpić w wyniku nie szanowania rozkazów i zakazów przeciwpożarowych. Oprócz tego zagrożenie wybuchem pożaru może nastąpić w skutku spalania, jakie świadczy proces wpływania na siebie wzajemnie materiału palnego z ogniem. Klasyfikacja ogni bazuje na ujednoliceniu rozmaitych ich rodzajów w parę grup, co ułatwia opinię sytuacja, jaka ma miejsce w czasie akcji ratunkowej. Z tego także baczenia ognie podzielone są na cztery grupy. Do głównej z tych grup kwalifikuje się pożary, które są rodzaju organicznego oraz traktują ciał stałych. W tym wypadku globalne jest to, że ulegają im najczęściej: papier, słoma, czy także drewno. Druga grupa to ognie traktujące cieczy. W tym obrębie odnajdują się, w związku z tym: paliwo, oleje, tłuszcze i smoła. Ważna grupą jest także grupa trzecia, implikująca w sobie pożary gazów. Posiadamy tutaj do czynienia z metanem, acetonem, wodorem, i gazem miejskim.

Ostatnią, czwartą grupą są pożary sprzętów elektrycznych, innymi słowy tych, które znajdują się pod ciśnieniem lub też napięciem – wypróbuj https://bariery-ogniowe.pl/. Jeśli pożar pozostanie wcześnie zauważony, nim dojdzie do jego rozprzestrzenienia, jest szansa ugaszenia go już niedużą ilością środka gaśniczego. To kłopotliwe ta sytuacja nie zdarza się, kiedy pożar zdąży ogarnąć już na przykład cały obiekt. Najpowszechniejszym oraz na ogół stosowanym środkiem gaśniczym jest woda. To właśnie dzięki jej przeznaczeniu dopuszczalne jest ochłodzenie palącego się ciała.

Zazwyczaj używa się jej do gaszenia budynków, instalacji elektrycznych. Prócz tego, że gasi ona ogień, ma również możliwość osadzania dymu, który nie unosi się na duże odległości. W czasie gaszenia wodą należy pamiętać, że nie wolną używać jej do ciał odpowiadających z wodą, takich jak: potas, oleje, lub wapno, a też do instalacji elektrycznej, która w dalszym ciągu znajduje się pod wysokim napięciem. Innym specyfikiem gaśniczym jest piana gaśnicza, jaka dzieli się na mechaniczną i chemiczną. Prócz tego coraz częściej stosuje się dwutlenek węgla, którym wolno gasić niemal wszystkie rodzaje pożarów, oraz halony, które są cieczami niepalnymi.

Może to ci się też spodoba:

Dodaj komentarz