Kurs motorowodny, na jakim rozwiązania ISSA dostosowane są do polskich okoliczności

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teoretyczną i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół kwestii związanych z budową i obsługiwaniem jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane z wykonywaniem manewrów i pozostałymi operacjami na wodzie. Poruszane są kwestie zgodne z wymaganiami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

W rezultacie, kurs motorowodny można zdawać bardzo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na dobrze przystosowanych i wyposażonych motorówkach, na których pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą także obowiązków bosmańskich w porcie, a także odwołują się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego.

W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na 75 zapytań. Żeby zdać, właściwej odpowiedzi trzeba udzielać na sześćdziesiąt pięć zapytań. W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest również zdolność kierowania załogą a także praca w roli załoganta.

Uzyskanie patentu na sternika motorowodnego daje upoważnienie do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu m po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Najważniejsze informacje na temat kursu można wyszukać na stronie Sailing Camp. Na kursie obowiązują standardy International Sailing Schools Association, lecz dostosowane do krajowych warunków. I dlatego poleca się zdobywać uprawnienia w tym miejscu. Kursy są dopasowane personalnie do wymagań kursantów, a jeśli pojawia się taka potrzeba, to wykonane są kursy indywidualne.br>

Może to ci się też spodoba:

Dodaj komentarz