Vulcanos

Jak ewoluuje człowiek?

Antropologia w literalnym przesłaniu jest nauką o człowieku (gr. anthropos – człowiek). Takie rozumienie byłoby jednak nazbyt kolosalne. Ograniczona do nauk biologicznych antropologia sprawdza...