Vulcanos

Jak kwalifikować informacje?

Mniej ważne wiadomości są w stanie być przekazywane do naszej profesjonalnej świadomości trochę następnie. W środkach masowego przekazu panuje hierarchia przekazywania informacje. Na czym...