Renomowana akademia językowa w Zabrzu

ACE to rzetelna szkoła językowa w Zabrzu, w której na lekcje mogą chodzić równocześnie najmłodsi, jak i dorośli. Szkolenia z języka angielskiego z jakimi można się zapoznać pod adresem angielski dla dzieci w Zabrzu są przygotowywane przez doświadczonych lektorów i będą odpowiadały odgórnie przyjętym standardom.

Każdy, kto zdecyduje uczyć się w tej szkole językowej na pewno może oczekiwać na pokonanie barier komunikacyjnych. Wysokie efekty nauczania wynikają z nie tylko merytorycznego przygotowania nauczycieli, ale też tego że na zajęciach można spodziewać się przyjemnej atmosfery. W rezultacie, kursanci z chęcią komunikują się w języku angielskim oraz sukcesywnie zdają egzaminy językowe. Aule zajęć są duże i innowacyjnie uposażone, co też pozwala lepiej się uczyć. Dla uczących udostępnione są pomoce naukowe jakimi są tablice bądź FunFloor.

Zaangażowana kadra stosuje pomysłowe rozwiązania, dzięki czemu nawet te osoby, które mają pewne bariery językowe są bardziej ukierunkowane na naukę. Każda osoba, której zależy na rozwijaniu posiadanych kompetencji lingwistycznych musi zgłosić się w to miejsce. Wszechstronny pakiet kursów zawiera między innymi kursy dla młodzieży, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, czy też do zdania matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W trakcie zajęć zastosowana jest immersja językowa, zapewniająca całkowite zanurzanie się w języku angielskim.

W ramach propozycjo kursów z języka angielskiego można zapisać się na zajęcia indywidualne albo w grupie. Grupy językowe liczą do 8 osób, co jest korzystne dla osób biorących udział w zajęciach. Za każdym razem grupa dostosowana jest pod względem metryki a także posiadanej wiedzy. Dużą popularnością chwalą się też zajęcia dla studentów, którzy dzięki lekcjom z native speakerem mogą decydować się później na staż albo stypendium poza granicami kraju, nie obawiając się braku znajomości języka na wyższym poziomie. Wszyscy kursanci z każdej grupy mają również możliwość otrzymania certyfikatów językowych.

Może to ci się też spodoba:

Dodaj komentarz