Wyspecjalizowany nadzór inwestorski, proponowany przez Skibiński Building Structures

Profesjonalny nadzór inwestorski, świadczony przez SBS jest potwierdzeniem tego, że przedsiębiorstwo oferuje świadczenia faktycznie na bardzo wysokim poziomie. Dzięki wprawie w kontroli kontraktów budowlanych w dużych inwestycjach, jak i w budownictwie indywidualnym, osoby pełniące rolę taką jak inspektor nadzoru inwestorskiego jak najlepiej zarządzają całościowym etapem budowlanym we wskazanym miejscu.

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagana przez reguły Prawa Budowlanego przy większych inwestycjach. Udostępnieni dla zleceniodawców specjaliści z Skibiński Building Structures mają specjalność konstrukcyjno – budowlaną, a także w dyscyplinach: instalacyjnej, elektrycznej oraz drogowej. To umożliwia realizację różnych zleceń, dla różnych firm. Zleceniodawcom zaś daje pewność, że wskazani specjaliści zajmą się wszystkim nad wyraz precyzyjnie, stale mając na uwadze zapisy prawa, ale też warunki panujące na konkretnej posesji. Przeprowadzane zadania kontrolne na określonym placu budowy za każdym razem wspierane są skrupulatnie wystosowaną dokumentacją z placu budowy.

W dodatku, na małych budowlach inspektor nadzoru inwestorskiego też może się zjawić, chociaż nie jest to wymagane przepisami prawa. Jest to pomyślne dla inwestorów w takim wypadku, gdy wykonawca oferuje własnego kierownika budowy. Dobrze będzie skontaktować się z przedstawicielem z firmy, aby omawiać wszystkie szczegóły związane z rolą inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres usług dostosowany jest za każdym razem do przepisów prawnych, ale też do prywatnych wymagań zleceniodawców. Z tego powodu wyspecjalizowany nadzór inwestorski, świadczony przez SBS jest tak chętnie rekomendowany. Reprezentacja inwestora na budowie dotyczy głównie zadbania o bezbłędne przeprowadzenie robót oraz wydawania konkretnych zadań kierownikowi budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego skontroluje, czy zadania wykonane są w zgodzie z projektem lub pozwoleniem na budowę. Ekspert sprawdzi również jakość wykonywanych prac oraz skontroluje, czy wykorzystane materiały są dopuszczone do używania w branży budowlanej.

Może to ci się też spodoba:

Dodaj komentarz