Zalety leasingu – korzyści dla firm

Przy nowoczesnym tempie rozwoju gospodarki przedsiębiorstwa mogą w rozmaity sposób pozyskiwać środki finansowe i nie tylko. Teraz menadżer firmy może pozyskać wymagane mu zasoby w sposób standardowy to oznacza przez zakup lub też może skorzystać z nowszej formy, jaką jest leasing. Słowo leasing wywodzi się z angielskiego lease, co znaczy wynająć.

Leasing to swoista forma wynajmu bądź też dzierżawy ruchomych środków trwałych oraz nieruchomości. Ta odmiana nabywania praktycznych dóbr stwarza możliwość korzystania z nich bez konieczności ich nabywania. Leasing zaliczamy do stosunków cywilnoprawnych. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno samochody, maszyny biurowe, machiny i urządzenia biurowe oraz hale produkcyjne a także obiekty handlowe.

Na ratę leasingu składają się następujące elementy: oprocentowanie, procent wartości towaru i opłata leasingowa. Leasing jest odmianą kredytu jednakże od typowego kredytu różni się on tym, że podmiot wykorzystujmy z kredytu nie dostaje do dyspozycji środków pieniężnych, lecz środki trwałe lub ewentualnie inne produkty – sprawdź Leasing dla nowych firm. W tej chwili na Polskim rynku dla kredytów duża konkurencją stały się leasing oraz factoring.

Leasing jako specyficzna forma wynajmu bądź ajencje środków trwałych pozwala na korzystanie z określonych środków beż konieczności ich kupna.

Leasing ma wiele cech, które przemawiają za tym, żeby właśnie przedsiębiorca skorzystał tej formy finansowania przedsiębiorstwa aniżeli z kredytu. Pośród wielu argumentów przemawiających za leasingiem można wymienić takie jak to, że przy zawieraniu umowy leasingowej proces jej podpisywania oraz zawierania jest prostszy w porównaniu z umową kredytową, jak także oczekiwanie na decyzje leasingowe jest krótszy. Instytucje udzielające kredytów pobierają bardzo wielkie prowizje i opłaty tudzież w leasingu nie poniesiemy dużo dodatkowych kosztów. Walorem leasingu jest również łatwość oraz bezpieczeństwo finansowania. Niemniej jednak kredyt również ma swoje atuty, pośród których możemy wymienić takie jak to, że zakupione maszyny za środki pieniężne z kredytu należą już do przedsiębiorcy i on jest ich założycielem.

Może to ci się też spodoba:

Dodaj komentarz